ASOCIACIÓN BALEAR NIHON TAI-JITSUBUDOKAN BARRI BESOSBUDOKAN BARCELONA GIMNÀS M.C.DOJO BUDOKAN VALLÈSCLUB ASPADOJO AITAIKYUSHO KARATEJUTSU PALAUTORDERABUDOKAN IGUALADACLUB BUDOKAN PENEDESBUDOKAN KASA AMPAS SITGESBUDOKAN SITGES ESCUELA DE NIHON TAI-JITSU TORA RYUKYU SHIN KANCLUB DEPORTIVO ANPEHINIHON TAI JITSU NARONCLUB ESPORTIU ARTS MARCIALS BANYOLESDOJO RIVERA RYUBUSHIDO ASTURIASNIHON TAIJITSU ZEN GIJONRIVERA RYU GALICIAYUU SHIN KAN Nihon Tai JitsuBUDO SHIN TARRAGONABUDOKAN KASA ALBINYANABUDOKAN VENDRELLBUDO SHIN COSTA DAURADACLUB ESPORTIU BUDOKAN KASA

Acceso usuariosConsulta clubs


KYUSHO KARATEJUTSU PALAUTORDERA


C/ Joaquin Blume s/n

08460 Santa Maria Palautordera

Barcelona

Telefonos ...619986323     

Pavelló municipal Josep LLavina i Esteve

Cristobal Miranda 4ºDan Karate-jutsu Karate-do

Más información en:
www.koryu-uchinadi.org.es 

akjpalautordera@gmail.com
www.karatejutsu.net
Facebook