ASOCIACIÓN BALEAR NIHON TAI-JITSUBUDOKAN BARRI BESOSBUDOKAN BARCELONA GIMNÀS M.C.DOJO BUDOKAN VALLÈSCLUB ASPADOJO AITAIKYUSHO KARATEJUTSU PALAUTORDERABUDOKAN IGUALADACLUB BUDOKAN PENEDESBUDOKAN KASA AMPAS SITGESBUDOKAN SITGES ESCUELA DE NIHON TAI-JITSU TORA RYUKYU SHIN KANCLUB DEPORTIVO ANPEHINIHON TAI JITSU NARONCLUB ESPORTIU ARTS MARCIALS BANYOLESDOJO RIVERA RYUBUSHIDO ASTURIASNIHON TAIJITSU ZEN GIJONRIVERA RYU GALICIAYUU SHIN KAN Nihon Tai JitsuBUDO SHIN TARRAGONABUDOKAN KASA ALBINYANABUDOKAN VENDRELLBUDO SHIN COSTA DAURADACLUB ESPORTIU BUDOKAN KASA

Acceso usuariosConsulta eventos


Curso de Nihon Tai Jitsu

27-02-2016 09:30   27-02-2016 19:30


Curso de Nihon Tai Jitsu


CLUB ASPA

Club ASPA

c/Jaume I 5-7

08320 Masnou

Barcelona

Telefono ...686128518

perecalpe@gmail.com

CUSO DE NIHON TAI JITSU
Profesores
Pere Calpe
Kioshi 8º Dan Nihon Tai Jitsu
6º Dan Tambo jutsu

Jordi de Alfonso
7º Dan Nihon Tai jitsu
5º Dan Judo

Temario 
Aplicaciones en defensa personal del programa de Nihon Tai Jitsu

Horarios
De 09:30 a 13:30
     16:30 a 19:30

Precio
15€