ASOCIACIÓN BALEAR NIHON TAI-JITSUBUDOKAN BARRI BESOSBUDOKAN BARCELONA GIMNÀS M.C.DOJO BUDOKAN VALLÈSCLUB ASPADOJO AITAIKYUSHO KARATEJUTSU PALAUTORDERABUDOKAN IGUALADACLUB BUDOKAN PENEDESBUDOKAN KASA AMPAS SITGESBUDOKAN SITGES ESCUELA DE NIHON TAI-JITSU TORA RYUKYU SHIN KANCLUB DEPORTIVO ANPEHINIHON TAI JITSU NARONCLUB ESPORTIU ARTS MARCIALS BANYOLESDOJO RIVERA RYUBUSHIDO ASTURIASNIHON TAIJITSU ZEN GIJONRIVERA RYU GALICIAYUU SHIN KAN Nihon Tai JitsuBUDO SHIN TARRAGONABUDOKAN KASA ALBINYANABUDOKAN VENDRELLBUDO SHIN COSTA DAURADACLUB ESPORTIU BUDOKAN KASA

Acceso usuariosConsulta eventos


CURSO NIHON TAI JITSU / JUJUTSU / KOBUDO TAMBO JITSU

17-12-2016 09:30   17-12-2016 19:00


CURSO NIHON TAI JITSU / JUJUTSU / KOBUDO TAMBO JITSU


CLUB BUDOKAN PENEDES

Pavello de Can Puig

Carrer Boi Juscafresa, s/n

17820 Banyoles

Girona

Telefono ...686128518

perecalpe@gmail.com